> English
Infoart 17/01/2022
Information Technologies - Consulting & Engineering
Multimedia, ePublishing, eLearning
>>
  >
>>
  >
  >
Проекти > Safe-Dock
SAFE-DOCK
Подобряване на професионалното здраве на пристанищните работници в Европа чрез новите технологии на Информационното общество.

(2002-2004, EC Leonardo da Vinci project No. E/02/F/PP - 115.842)

Цел на проекта е разработването на методология и създаването на методическо пособие върху CD-ROM за обучение по предотвратяване на трудовите рискове при пристанищните работници посредством използване на новите технологии на Информационното общество.

Проектът се осъществява в рамките на програмата Leonardo da Vinci, създадена от Европейския Съюз да подпомага европейското пространство в сферата на образованието и професионалното обучение.

СРОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ:

2002 - 2004 г.

ИНИЦИАТОР:

FEDERACION DE TRANSPORTES COMUNICACIONES Y MAR - UGT EUSKADI (Испания)

КООРДИНАТОР:

ALONSO Y GARAY S.L. - ASIMAG (Испания)
     » http://www.asimag.es/

ПАРТНЬОРИ:

Педагогически факултет към Тракийски университет - гр. Стара Загора (България)
ЕТ Инфоарт (България)
     » http://www.infoart-bg.com

IDEC S.A. (Гърция)
     » http://www.idec.gr

L.U.E.T.E.C. (Италия)


Брошура за проекта

За да свалите по мрежата брошура
за проекта кликнете(SD_leaflet_Bg.pdf - PDF file 0,45MB)

Допълнителна информация

За повече информация за проекта посетете
http://www.safedock.com

Contact     Credits