> English
Infoart 17/01/2022
Information Technologies - Consulting & Engineering
Multimedia, ePublishing, eLearning
>>
  >
>>
  >
  >
Проекти > Formet
FORMET
Квалификация на работещи с възраст над 45 години в металообработващия сектор

(2002-2004, EC Leonardo da Vinci project No. E/02/F/PP - 115.799)

Цел на проекта е разработването на методология и създаването на методическо пособие върху CD-ROM, които да посрещнат нуждите за обучение и професионална преквалификация на работниците над 45 години в металообработването и машиностроенето.

Проектът се осъществява в рамките на програмата Leonardo da Vinci, създадена от Европейския Съюз да подпомага европейското пространство в сферата на образованието и професионалното обучение.

СРОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ:

2002 - 2004 г.

ИНИЦИАТОР:

FUNDACIÓN INDAUTXU (Spain)

КООРДИНАТОР:

ALONSO Y GARAY S.L. - ASIMAG (Spain)
     » http://www.asimag.es

ПАРТНЬОРИ:

Педагогически факултет към Тракийски университет - гр. Стара Загора (България)
     » http://www.uni-sz.bg

ЕТ Инфоарт (България)
     » http://www.infoart-bg.com

WEGRE (Гърция)
     » http://www.wegre.org

GLOWNY INSTITUT GORNICTWA (Полша)
     » http://krzew.gig.katowice.pl


Брошура за проекта

За да свалите по мрежата брошура
за проекта кликнете(FORMET_leaflet_Bg.pdf - PDF file 0,45MB)

Допълнителна информация

За повече информация за проекта посетете
http://www.leonardo-formet.org

Contact     Credits