> English
Infoart 17/01/2022
Information Technologies - Consulting & Engineering
Multimedia, ePublishing, eLearning
>>
  >
>>
  >
  >
Проекти > Eduet
EDUET
Изследване потенциала на електронните книги/учебници и TabletPC-та като иновативни дидактични средства.

(2004-2006, EC Socrates/Minerva project)

Целта на проекта е да се изследва дидактичния потенциал и ефективна употреба на новите мобилни технологии и средства за електронно обучение - електронните книги/учебници и TabletPC-та като иновативни дидактични средства за онлайн доставка на електронно учебно съдържание. В рамките на проекта ще бъдат разработени и електронни учебни материали за мобилно обучение.

Проектът се осъществява в рамките на програмата Socrates/Minerva, създадена от Европейския Съюз да подпомага изследвания в сферата на европейското образование и професионално обучение.

СРОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ:

2004 - 2006 г.

ИНИЦИАТОР И КООРДИНАТОР:

MultiMedia SunShine Ltd. (UK)
     » http:///www.mmsunshine.com

ПАРТНЬОРИ:

ЕТ Инфоарт (България)
     » http://www.infoart-bg.com

English at work GmbH (Germany)
     » http://www.englishatwork.com

e-Learning concepts Rietsch KEG (Austria)
     » http://www.everclever.at

The Academy of Humanities and Economics in Lodz (Poland)
     » http://www.ahe.edu.pl


Допълнителна информация

За повече информация за проекта кликнете: ТУК

Contact     Credits