> English
Infoart 17/01/2022
Information Technologies - Consulting & Engineering
Multimedia, ePublishing, eLearning
>>
  >
>>
  >
  >
Връзки
Връзки


За допълнителна информация по програмите на Европейския съюз посети web сайтовете на:

Leonardo da Vinci:
     » http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html

Socrates Programme:
     » http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html

Contact     Credits