> English
Infoart 17/01/2022
Information Technologies - Consulting & Engineering
Multimedia, ePublishing, eLearning
>>
  >
>>
  >
  >
Инфоарт > Представяне
Драги онлайн посетители,

Добре дошли на изцяло обновения сайт на фирма Инфоарт!

От 1990 г. ние успешно работим в областта на информационните технологии и техните всекидневни приложения в практиката. Разработваме приложни проекти в областа на електронните издателски технологии, мултимедия, учебни материали в електронна форма, системи за електронно обучение и системи за електронен бизнес. За нас винаги е важно да установим продуктивно сътрудничество с нашите партньори и да постигнем ефективно внедряване на съвместните проекти. През изминалите 14 години фирмата се доказа като ефективен и надежден участник в изследователски и приложни проекти от програмите на Европейската комисия, международни и национални организации и частни компании.

Ще се радваме, ако вие също станете наши успешни партньори. Повече информация за нашите дейности и предлагани услуги ще намерите в съответните раздели на сайта.

С най-добри пожелания,

Тинко Стоянов
Ръководител на Инфоарт
Contact     Credits