> English
Infoart 24/05/2022
Information Technologies - Consulting & Engineering
Multimedia, ePublishing, eLearning
>>
  >
>>
  >
  >
Дейности
Фирмата предлага:
  • Консултантски и инженерингови услуги в областта на информационните технологии
  • Проектиране и внедряване на системи за електронно обучение, цифрови библиотеки, офис системи, системи за електронен бизнес и др.
  • Издателски услуги - графичен дизайн, илюстрация и предпечатна подготовка на книги, учебници, речници и др.
  • Електронни издателски технологии - издания върху CD-ROM, Web дизайн, електронни книги, електронни каталози и др.
  • Мултимедийни материали - за електронно обучение, фирмени презентации, реклами и др.
  • Обучение в сферата на информационните технологии и техните приложения - компютърни умения, Интернет и офис приложения и др.
Contact     Credits